تاریخچه
تاریخچه

تاریخچه
 موسسه مهر ماندگار ناصری سازمانی غیردولتی، غیرسیاسی، مستقل و مردم نهاد است که بر اساس وصیت مرحوم حاج سید محرم ناصری و با تلاش فرزندان آن مرحوم، در تاریخ 7/2/1395 به صورت قانونی و به شماره ثبت 38433 و با عضویت هفت نفر هیات امناء و پنج نفر هیات مدیره زیر نظر وزارت کشور و استانداری تهران به ثبت رسید.

از فعالیت های موسسه مهر ماندگار ناصری می توان به ارائه خدمات درمانی، آموزشی و تحصیلی، ارزاق، مستمری و وام، کمک هزینه مسکن، کمک هزینه اشتغال، پرداخت دیون و خدمات مددکاری و مشاوره به خانواده های نیازمند تهران، و توسعه پایدار روستایی در منطقه محروم جنگارک، احداث کتابخانه و مجتمع فرهنگی در منطقه جاسب استان مرکزی اشاره نمود.

مؤسسه مهر ماندگار ناصری در چهارچوب فعالیت های عام المنفعه فرهنگی،آموزشی، و دستگیری ازنیازمندان واقعی، اقدام به شناسایی مناطق محروم در سراسر ایران نموده است

بازدید کل: 90784 بازدید

تهران - خیابان خواجه عبدالله انصاری - خیابان ابوذر شمالی - پلاک 60 - واحد 2

پرداخت آنلاین کمکخرید قبوض خیریه