موسسه خیریه

ماندگاران ماندگاران

هیأت امنا


مهندس سید مجید ناصری

مهندس سید مجید ناصری

عضو هیأت امنا

لیسانس
۱۲ سال
naseri@mehr-mandegar.com
+ مشاهده

خانم مهناز ناصری

خانم مهناز ناصری

عضو هیأت امنا

لیسانس
۱۲ سال
adineh5338@yahoo.com
+ مشاهده

دکتر محمود ناصری

دکتر محمود ناصری

عضو هیأت امنا

دکترا

Mahmoud.a.nasseri@gmail.com
+ مشاهده

خانم مریم السادات ناصری

خانم مریم السادات ناصری

عضو هیأت امنا

لیسانس


+ مشاهده

دکتر زهرا ناصری

دکتر زهرا ناصری

عضو هیأت امنا

دکترا


+ مشاهده

هیأت مدیره


مهندس سید مجید ناصری

مهندس سید مجید ناصری

عضو هیأت مدیره

لیسانس
۱۲ سال
naseri@mehr-mandegar.com
+ مشاهده

دکتر سید محمود ناصری

دکتر سید محمود ناصری

عضو هیأت مدیره

دکترا

Mahmoud.a.nasseri@gmail.com
+ مشاهده

خانم مریم السادات ناصری

خانم مریم السادات ناصری

عضو هیأت مدیره

لیسانس


+ مشاهده

خانم مهناز ناصری

خانم مهناز ناصری

عضو هیأت مدیره

لیسانس
۱۲ سال
adineh5338@yahoo.com
+ مشاهده

دکتر زهرا ناصری

دکتر زهرا ناصری

عضو هیأت مدیره

دکترا


+ مشاهده

کادر اجرایی


مهندس سید مجید ناصری

مهندس سید مجید ناصری

مدیر عامل

لیسانس
۱۲ سال
naseri@mehr-mandegar.com
+ مشاهده

خانم پانیذ ناصری

خانم پانیذ ناصری

کادر اجرایی

دانشجوی روانشناسی دانشگاه تورنتو

panish.jojo@yahoo.com
+ مشاهده

پریسا محمدی

خانم پریسا محمدی

مددکار

لیسانس مشاوره
10
setayeshmohamadi77@gmail.com
+ مشاهده

مهناز ناصری

خانم مهناز ناصری

مدیر واحد مددکاری

لیسانس
۱۲ سال
adineh۵۳۳۸@yahoo.com
+ مشاهده

سعید بیات

آقای سعید بیات

کارپرداز

دیپلم


+ مشاهده

مهندس امیر غلامعلی

مهندس امیر غلامعلی

مدیر IT

فوق لیسانس
20 سال

+ مشاهده

مهندس مهدی معظمی

مهندس مهدی معظمی

کارشناس IT

لیسانس
10

+ مشاهده

داوطلبین


خانم شکرانه بخشی پور

خانم شکرانه بخشی پور

داوطلب توزیع ارزاق و بخش آموزش
+ مشاهده

آقای لطفی

داوطلب توزیع ارزاق
+ مشاهده

خانم اعظم مهدوی

خانم اعظم مهدوی

داوطلب توزیع ارزاق و تحقیق
+ مشاهده

سمیه سادات آقایی

خانم سمیه سادات آقایی

داوطلب تحقیق

فوق لیسانس


+ مشاهده

دکتر محسن زرین نیا

دکتر محسن زرین نیا

داوطلب تحقیق

دکتری هواشناسی


+ مشاهده

دکتر الهه عزیزی

دکتر الهه عزیزی

مشاور ارشد مدیریت

دکتری مدیریت منابع انسانی
20 سال

+ مشاهده

مؤسسه مهر ماندگار ناصری در چهارچوب فعالیت های عام المنفعه فرهنگی،آموزشی، و دستگیری ازنیازمندان واقعی، اقدام به شناسایی مناطق محروم در سراسر ایران نموده است

بازدید کل: 90800 بازدید

تهران - خیابان خواجه عبدالله انصاری - خیابان ابوذر شمالی - پلاک 60 - واحد 2

پرداخت آنلاین کمکخرید قبوض خیریه