مهر سلامت
مهر سلامت

مهر سلامت


خدمات درمانی در قالب ساماندهی نظام ارجاع و از طریق انعقاد قرارداد با چند مرکز جامع درمانی در مناطق مختلف تهران و حومه تهران ارائه می شود. مددجویان بیمار به مراکز درمانی طرف قرارداد با موسسه ارجاع داده می شوند، وضعیت بهبودی بیماران از تشخیص اولیه بیماری تا درمان قطعی و نهایی پیگیری خواهد شد و هزینه های درمانی و دارویی به تفکیک ریز خدمات، به حساب مراکز درمانی واریز می گردد.

مؤسسه مهر ماندگار ناصری در چهارچوب فعالیت های عام المنفعه فرهنگی،آموزشی، و دستگیری ازنیازمندان واقعی، اقدام به شناسایی مناطق محروم در سراسر ایران نموده است

بازدید کل: 90831 بازدید

تهران - خیابان خواجه عبدالله انصاری - خیابان ابوذر شمالی - پلاک 60 - واحد 2

پرداخت آنلاین کمکخرید قبوض خیریه