مهر خانواده
مهر خانواده

مهر خانواده


تهیۀ جهیزیه و سیسمونی بر اساس شأن و عرف خانوادۀ مورد نظر انجام می شود. لازم به ذکر است که این بخش شامل تهیۀ تمام ملزومات جهیزیه و سیسمونی نیست. بلکه رفع کمبودها است که توسط مؤسسه تهیه و ارسال می گردد

مؤسسه مهر ماندگار ناصری در چهارچوب فعالیت های عام المنفعه فرهنگی،آموزشی، و دستگیری ازنیازمندان واقعی، اقدام به شناسایی مناطق محروم در سراسر ایران نموده است

بازدید کل: 90819 بازدید

تهران - خیابان خواجه عبدالله انصاری - خیابان ابوذر شمالی - پلاک 60 - واحد 2

پرداخت آنلاین کمکخرید قبوض خیریه