مهر سرپناه
مهر سرپناه

مهر سرپناه


در زمینه مسکن با تامین ودیعه، پرداخت اجاره، انجام خدمات جانبی شامل تعمیرات ضروری مسکن و تهیه لوازم ضروری زندگی، خدمت رسانی صورت می گیرد.


مؤسسه مهر ماندگار ناصری در چهارچوب فعالیت های عام المنفعه فرهنگی،آموزشی، و دستگیری ازنیازمندان واقعی، اقدام به شناسایی مناطق محروم در سراسر ایران نموده است

بازدید کل: 90808 بازدید

تهران - خیابان خواجه عبدالله انصاری - خیابان ابوذر شمالی - پلاک 60 - واحد 2

پرداخت آنلاین کمکخرید قبوض خیریه