مهر رهایی
مهر رهایی

مهر رهایی


موسسه مهر ماندگار ناصری با کمک ستاد دیه به آزادسازی زندانیانی می پردازد که شاکی خصوصی داشته و مرتکب جرایم کیفری نباشند و این امر را به صورت جلب رضایت از شاکی و همچنین کسب تخفیف در دیه به انجام می رساند. مبلغ دیه نیز مستقیماً به حساب دادگاه واریز می شود.   

مؤسسه مهر ماندگار ناصری در چهارچوب فعالیت های عام المنفعه فرهنگی،آموزشی، و دستگیری ازنیازمندان واقعی، اقدام به شناسایی مناطق محروم در سراسر ایران نموده است

بازدید کل: 90832 بازدید

تهران - خیابان خواجه عبدالله انصاری - خیابان ابوذر شمالی - پلاک 60 - واحد 2

پرداخت آنلاین کمکخرید قبوض خیریه