مهر نقدی
مهر نقدی

مهر نقدی


در مؤسسه مهرماندگار مبالغ مستمری به صورت سالانه در جلسۀ هیيت مدیره تصویب و در روز بیستم هر ماه به حساب سرپرست خانوار واریز می گردد. لازم به ذکر است که شرایط لازم آن خانواده میبایست توسط کارشناسان مؤسسه احراز صلاحیت گردد.

مؤسسه مهر ماندگار ناصری در چهارچوب فعالیت های عام المنفعه فرهنگی،آموزشی، و دستگیری ازنیازمندان واقعی، اقدام به شناسایی مناطق محروم در سراسر ایران نموده است

بازدید کل: 90812 بازدید

تهران - خیابان خواجه عبدالله انصاری - خیابان ابوذر شمالی - پلاک 60 - واحد 2

پرداخت آنلاین کمکخرید قبوض خیریه