مهر نقدی

مهر نقدی


از آنجایی که مؤسسه مهرماندگار یک بنیاد مستقل است، لذا بسیار بیشتر از آنکه نیازمند جذب کمک های مردمی باشد، به دنبال ترویج فرهنگ دستگیری از نیازمندان است. با این وجود بسیاری از خیرین محترم وجود دارند که این مؤسسه را مورد مرحمت و اعتماد خود قرار داده و مبالغی را جهت انجام امور خیر به این مؤسسه اهدا می نمایند. مهرماندگار نیز پس از بررسی در جلسات هیئت مدیره مبلغ اعطایی را صرف امور مورد نظر خیّر یا مؤسسه می نماید.خیّرین محترم می توانند مبالغ مورد نظر خود را از طریق مراجعه حضوری و یا واریز نقدی به حساب های مؤسسه اهدا نمایند.


یاوران عزیز! از آنجایی که مهرماندگار همواره به دنبال شفاف سازی و پاسخگویی به خیّرین و مراجعین محترم می باشد، لذا پس از واریز وجه جهت ثبت دقیق اطلاعات و دریافت رسید وجه واریزی با دفتر مؤسسه تماس حاصل نمایید.


شماره حساب های مؤسسه خیریه مهر ماندگار:

شماره کارت پاسارگاد بنام :   خیریه مهرماندگار ناصری                                   5022297000007810         

                                 شماره شبا حساب پارسارگاد مؤسسه خیریه مهرماندگار ناصری      IR440570027211012629221001

مؤسسه مهر ماندگار ناصری در چهارچوب فعالیت های عام المنفعه فرهنگی،آموزشی، و دستگیری ازنیازمندان واقعی، اقدام به شناسایی مناطق محروم در سراسر ایران نموده است

بازدید کل: 90821 بازدید

تهران - خیابان خواجه عبدالله انصاری - خیابان ابوذر شمالی - پلاک 60 - واحد 2

پرداخت آنلاین کمکخرید قبوض خیریه